2 czerwca Szkoła Podstawowa nr 18 w Kielcach miała święto. Uczczono pamięć patrona, którym jest Zbigniew Kruszelnicki "Wilk", dowódca oddziału partyzanckiego AK. 5 czerwca przypadnie rocznica jego śmierci. W uroczystościach wzięli udział żołnierze oddziału: Ryszard Łukasik „Rozmaryn” (na zdjęciu pierwszy z lewej) i Henryk Janyst „Tatar” (w jasnym garniturze) oraz liczna reprezentacja Światowego Związku Żołnierzy AK. Podczas uroczystej mszy i uroczystości wystawiliśmy poczet do sztandaru Korpusu Kieleckiego AK. Młodzieży i dyrekcji dziękujemy za zaproszenie i pamięć.