2 września uroczystościami na koneckim cmentarzu rozpoczęły się uroczystości Koneckiego Września. Wystawiliśmy poczet do sztandaru Korpusu Kieleckiego Armii Krajowej który wziął udział w uroczystościach. Trwały one także 3 września, ale tego dnia ze sztandarem byliśmy już w innym miejscu.