11 maja nasza delegacja wystawiając poczet do Proporca Dowódcy 27 Pułku Ułanów wyjechała do Szczecina. Stanęliśmy przy trumnie porucznika Stanisława Piszczka pseudonimy "Pogoń", "Kruk", "Kawka" jednego z ostatnich ułanów Pułku. Urodzony w Stołpcach już w 1939 roku zaczął działalność w konspiracji. Od stycznia 1942 r. odpowiedzialny za szkolenia saperskie, zbieranie i magazynowanie broni oraz prowadzenie wywiadu wojskowego. Od lata 1943 roku żołnierz 27. Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego w Puszczy Nalibockiej. W lipcu 1944 r. uczestniczy w brawurowym 500-kilometrowym marszu do Puszczy Kampinoskiej, pułk wchodzi wtedy w skład Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego. Jako jedyny oddział konny bierze udział w Powstaniu Warszawskim, a po rozbiciu Grupy Kampinos walczy nadal na terenie Okręgu Kielce AK. W 1945 r. pod komendą Antoniego Hedy "Szary" rozbija więzienie UB w Kielcach. Od 1946 do 1947 r. w oddziale por. Mariana Sadowskiego.