KADRÓWKA 2019

Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy nowości jakie na dzień 10 czerwca 2019 r. możemy potwierdzić do realizacji na tegorocznym Marszu:

1. Tegoroczny Marsz został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

2. Urzędy i instytucje wspierające Kadrówkę wchodzą w skład Komitetu Honorowego w którym znajdują się m.in. Minister Obrony Narodowej i Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

3. Minister Obrony Narodowej podpisał zgodę na udział w Kadrówce żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym roku będą to 4 sekcje, ale docelowo powinny to być reprezentacje wszystkich brygad WOT.

4. W związku z powyższym w tym roku do plutonów będą przydzielane osoby według następującego klucza:

        1.Pluton  im. Kazimierza Herwina-Piątka:  cywilny,

        2. Pluton im. Henryka Krok-Paszkowskiego: ZS „Strzelec”, POW, 

        3. Pluton  im. Stanisława Burchardta-Bukackiego: ZS „Strzelec” OSW, ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

        4. Pluton  im. Jana Kruk-Kruszewskiego: Wojska Obrony Terytorialnej

        Patrol Konny im. Władysława Beliny-Prażmowskiego

5. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami to podczas uroczystości  5 sierpnia na Wawelu poświęcona zostanie replika dotychczasowego sztandaru Kadrówki, a przy sarkofagu Marszałka nastąpi jego przekazanie. Zatwierdzony projekt sztandaru prezentujemy na zdjęciu.

6. Zmiany organizacyjne mogą skutkować tym, że w ostatniej chwili nie będą przyjmowane zgłoszenia. Radzę wszystkim, i jednocześnie o to proszę, aby karty przesyłać wcześniej.

Komendant LIV Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

                                             Dionizy Krawczyński

 

12 maja minie kolejna rocznica śmierci Komendanta Piłsudskiego. Proszę wszystkich o udział w uroczystościach rocznicowych i pamiętajcie, hasło: Bez 6 sierpnia 1914 r. nie byłoby 11 listopada 1918 r. obowiązuje nadal. Korzystając z okazji podaję też kilka informacji dotyczących tegorocznego Marszu:

SZTANDAR

Zgodnie z zapowiedzią trwają prace przygotowawcze nad wykonaniem nowego sztandaru Marszu. Pomimo kłopotów mamy nadzieję, że zadanie uda się zrealizować w tym roku i podczas uroczystości w katedrze na Wawelu sztandar zostanie poświęcony.