Patriotyzm to gotowość postawienia  dobra kraju ponad interes osobisty, a co za tym idzie konkretne czyny o tym świadczące. Dla wielu osób patriotyzm to jednak modne słowo, którym można się chwalić.

 

Z dniem dzisiejszym (11.10.2016r) rozpoczynamy akcję społeczną:   

Celem akcji jest promowanie wśród młodzieży uczącej się odpowiedzialnych postaw patriotycznych. Najlepszym do tego miejscem są szkoły, a że kadra pedagogiczna ma wiele obowiązków proponujemy konkretne działania, które ułatwią jej zadanie. W założeniu akcja ma rozwijać się na kilku płaszczyznach działania:

 

Zbiórki książek, prasy i innych (wynikających z potrzeb) dla Polaków mieszkających na obczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem skupisk naszych rodaków za wschodnią granicą. Zbiórki prowadzone są przez młodzież, a odbiorcami jest polonijna młodzież. Stąd zbieramy książki młodzieżowe. Pomysł zrodził się w podczas naszej wizyty na Wileńszczyźnie i spotkania w Solecznikach które zaaranżował Filip Kamizela z 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, któremu serdecznie dziękujemy.

     Udział szkół w uroczystościach patriotycznych odbywających się w najbliższej okolicy ze szczególnym uwzględnieniem uroczystości związanych z Polskim Państwem Podziemnym. Proponujemy szkołom biorącym udział w akcji włączenie się do udziału w obchodach takich rocznic jak: 1 września, 17 września, utworzenie Polskiego Państwa Podziemnego, Święto Niepodległości, przemianowanie ZWZ na AK, Dzień Żołnierzy Wyklętych, rocznica Konstytucji 3 Maja i inne lokalne. Nie wymagamy przybycia całych szkół, ale udział pocztu sztandarowego oraz jednej klasy (rotacyjnie, z pominięciem klas maturalnych) co nie będzie zbyt dużym obciążeniem, a swoistą lekcją wychowawczą.

     Jesteśmy gotowi do rozmów nad problemem udziału w uroczystościach. Nie mówimy, że nasze pomysły są najlepsze, ale są.... Zapraszamy wszystkich do dyskusji nad problemem, chyba że ktoś uważa, że takiego problemu nie ma.

Wsparcie przyjazdu polonijnej młodzieży do Polski w okresie wakacji co umożliwi jej udział w patriotycznych wydarzeniach jak np. Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

Promocja postaw patriotycznych:

-swoistym symulatorem odpowiednich postaw powinny być samorządy terytorialne, którym proponujemy zaopatrzenie placówek oświatowych w gry planszowe promujące działania Armii Krajowej,

-placówkom oświatowym proponujemy zbiórkę materiałów (wspomnienia, relacje, zdjęcia) które dokumentują działalność na lokalnym terenie Placówek AK (w wielu wypadkach informacje na temat składu osobowego placówek i ich działalności są nikłe). Celem jest upieszczenie opracowań na stronie internetowej poświęconej Okręgowi Kielce AK (www.akokregkielce.pl).

 

baner_v2_1

 
  Strona o AK Okręg Kielce

  PARTNERZY SRH "JODŁA":

 ompio strona

 logo orzeł biały