Duża część Żołnierzy Wyklętych służyło podczas okupacji niemieckiej w Armii Krajowej. Swoją służbą pokazali, że ich celem jest Niepodległość, niezależnie od okupanta. Stawiliśmy się tam w gronie przyjaciół z jednostki strzeleckiej i rekonstruktorów 4 pp Leg.