W Kossowie, Krzepinie i Radkowie odbyły się 8 października uroczystości związane z rocznicą walk jakie w 1944r. stoczyły tam oddziały AK. Wystawiliśmy poczet do sztandaru Korpusu Kieleckiego Armii Krajowej, który uświetnił uroczystości. Fotografia  wykonany po bitwie pod Krzepinem, przed istniejącym jeszcze wówczas, dworem Siemieńskich.